Verzet tegen plan kabinet om gezinshereniging asielzoekers te beperken groeit

Posted on

Het verzet tegen de plannen van het kabinet om gezinshereniging van asielzoekers te beperken neemt steeds serieuzere vormen aan. Volgens het College voor de Rechten van de Mens, verschillende Nederlandse Europarlementariërs en asieladvocaten is het besluit van het kabinet in strijd met Europese richtlijnen.

Asielzoekers die familieleden achterna reizen krijgen met de nieuwe maatregel pas een visum (en dus toestemming om naar Nederland te komen) op het moment dat er daadwerkelijk een woning voor ze gereed is. Als er vijftien maanden na hun aanvraag nog geen woning beschikbaar is, mogen ze alsnog naar Nederland komen. Die maatregel moet tot en met 2023 gelden.

Het College voor de Rechten van de Mens, de organisatie voor mensenrechten in Nederland, vindt het besluit van het kabinet in strijd met de bindende Gezinsherenigingsrichtlijn. Die richtlijn is op Europees niveau afgesproken en sinds 2003 van kracht.

“Volgens artikel 12 van de richtlijn mag het hebben van passende huisvesting geen voorwaarde zijn voor gezinshereniging van vluchtelingen”, zegt het college. Ook mag er volgens de richtlijn geen sprake zijn van een wachttijd. De organisatie vindt dat de plannen van het kabinet neerkomen op “een verkapte wachttijd”.

Het college heeft de zorgen dinsdag besproken met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Het wil dat de overheid het voornemen om gezinshereniging te vertragen direct intrekt. “Daarnaast moet ze ervoor zorgen dat er een duurzaam systeem komt voor de opvang van vluchtelingen waarin rekening wordt gehouden met schommelingen in aantallen.”

Europese Commissie gevraagd kabinetsbesluit te toetsen

Een aantal Nederlandse fracties in het Europees Parlement heeft de Europese Commissie vragen gesteld over de plannen die het kabinet heeft bedacht om de asielcrisis op te lossen. GroenLinks, PvdA en D66 willen van de Commissie weten of het plan om gezinshereniging uit te stellen inderdaad in strijd met Europese verdragen is.

Het is belangrijk om “ook de lange beslistermijn in de asielprocedure te noemen, omdat je dan op in totaal 2,5 jaar wachttijd voor vluchtelingen komt”, zegt GroenLinks-parlementariër Tineke Strik tegen NU.nl. De vragen zijn dinsdagmiddag ingediend bij de Commissie.

“Wij willen expliciet weten of dit mag of niet”, zegt Strik. “En of het verlengen van de beslistermijn mag, zonder uitzondering.” Daarnaast vragen de partijen of de Europese commissie die over justitie gaat de Nederlandse regering wil uitnodigen voor een gesprek om tekst en uitleg over de plannen te geven.

De Nederlandse fracties willen dat Europa hier duidelijkheid over geeft voordat de plannen in werking treden. Het is nog niet bekend wanneer de omstreden plannen ingaan.

Experts fileren maatregel kabinet voor nareizigers

Barbara Wegelin is als advocaat gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht en internationaal familierecht. Ook zij vindt de plannen van het kabinet omtrent nareizigers in strijd met Europese afspraken. Wegelin dient daar op persoonlijke titel al een klacht over in bij de Europese Commissie.

“Die Europese richtlijnen zijn bindend, we kunnen niet het Europese recht opzij schuiven”, zegt Wegelin. “Het is ook niet zo dat Europa ons dit ‘aandoet’. Nederland heeft hier zelf jaren geleden zelf over meeonderhandeld en ook voor getekend.”

De advocaat noemt de plannen van het kabinet “immoreel” en denkt ook dat het puur om tijdrekken gaat. “Ze weten dat dit niet mag, maar denken dat het nog zeker een jaar duurt voordat we op onze vingers getikt worden. Tegen die tijd hebben we de problemen misschien al opgelost, maar wel over de rug van die mensen en kinderen”, zegt Wegelin. De procedure kost vooral tijd, die vluchtelingen vaak juist niet hebben.

“Alle termijnen bij elkaar opgeteld komen uit op 2,5 jaar wachttijd. In alle gevallen is zo’n lange scheiding van ouders en kinderen heel schadelijk. En ondertussen kunnen mensen levensgevaar lopen.”

Andere experts zeiden eerder ook al tegen NU.nl dat de asielplannen van het kabinet “voor de bühne zijn” en bedoeld zijn om tijd te rekken. Ook de Kinderombudsman stelt dat het plan van de vier coalitiepartijen in strijd is met het Kinderrechtenverdrag.

De asielcrisis in Nederland uitgelegd

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services