Gesprekken met IND zorgen voor onnodige stress bij minderjarige asielzoekers

Posted on

Gevluchte kinderen en jongeren krijgen onnodige stress door de verhoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De minderjarigen begrijpen de vragen niet en weten ook niet wat de gevolgen van hun antwoorden zijn, blijkt uit onderzoek van forensisch orthopedagoog Stephanie Rap. Dat druist in tegen de rechten van het kind.

De IND onderzoekt in de gesprekken of de kinderen in aanmerking komen voor asiel in Nederland. Hun verhalen worden ook beoordeeld op geloofwaardigheid. “De IND wil basaal weten waar je vandaan komt, wie je bent, hoe je bent gereisd, wie je heeft geholpen, enzovoort”, aldus Rap.

Het gaat om kinderen vanaf zes jaar als zij zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Als ze met hun ouders zijn gekomen, worden ze vanaf vijftien jaar gehoord.

Rap deed vier jaar lang onderzoek naar kinderen tijdens hun asielprocedure en zag hoe de vraagstelling van de IND zijn doel voorbijschoot: “Vooral voor jonge kinderen was het detailniveau van de vragen veel groter dan zij konden vertellen.”

Zeker de groep vanaf vijftien jaar ging gebukt onder stress, omdat de kinderen zich verantwoordelijk voelden voor het lot van het hele gezin. Een meisje uit de Palestijnse Gebieden vertelde daarover: “Ik was echt bang, want ik dacht: nou ze hebben mij geïnterviewd, ik heb wel iets gezegd over mama, over papa, over het verhaal en als een beslissing komt en ik heb het me niet echt goed herinnerd, niet de juiste informatie gegeven, dan ben ik verantwoordelijk voor de beslissing.”

Asielgesprekken stroken niet met rechten van het kind

De minderjarigen konden ook onzeker raken van IND-medewerkers die de vragen herhaalden, terwijl ze al antwoord hadden gegeven. Zij begrepen niet wat er precies van ze werd verwacht. Met meer informatie voorafgaand aan het gesprek zou deze groep al geholpen zijn, denkt Rap.

De asielprocedure zoals de IND die nu uitvoert, druist volgens de orthopedagoog in tegen het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Kinderen hebben namelijk recht op informatie, dus zouden ze uitleg moeten krijgen over wat er gaat gebeuren en waar de gesprekken voor zijn.

Daarnaast hebben minderjarigen het recht om gehoord te worden in elke juridische en administratieve procedure waarin ze terechtkomen. Dat houdt onder meer in dat ze hun mening moeten kunnen vormen en uiten. Daarvoor is het nodig dat de procedure is aangepast op hun leeftijd en op hun mentale vermogen. Rap pleit dan ook voor trainingen voor de IND-medewerkers.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services